Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Environmental Health Commons

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

870 Full-Text Articles 1,866 Authors 187,460 Downloads 144 Institutions

All Articles in Environmental Health

Faceted Search

870 full-text articles. Page 1 of 36.

Xenobiotics, Toxic Compounds, Mutagens And Carcinogens Substances. Classification And Regulatory Challenges. Ksenobiotyki, Substancje Toksyczne, Mutagenne I Kancerogenne. Klasyfikacja I Aspekty Prawne, Zbigniew Dobrzański, Bogusław Buszewski, Sebastian Opaliński, Roman Kołacz, Jacek A. Koziel 2019 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Xenobiotics, Toxic Compounds, Mutagens And Carcinogens Substances. Classification And Regulatory Challenges. Ksenobiotyki, Substancje Toksyczne, Mutagenne I Kancerogenne. Klasyfikacja I Aspekty Prawne, Zbigniew Dobrzański, Bogusław Buszewski, Sebastian Opaliński, Roman Kołacz, Jacek A. Koziel

Jacek A. Koziel

A review, with. 54 refs., of legal aspects of using chem. substances in the environment and foods.

Dokonano przeglądu literatury naukowej i omówiono akty prawne dotyczące ksenobiotyków, substancji toksycznych, mutagennych i kancerogennych. Podano klasyfikacje tych substancji wg ECHA (UE), IARC (WHO) oraz ATSDR i OSHA (USA). Przytoczono liczne akty prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, w sprawie wprowadzania klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP). Omówiono problematykę substancji chemicznych, ich mieszanin oraz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku ...


Spatiotemporal Patterns Of Small For Gestational Age And Low Birth Weight Births And Associations With Land Use And Socioeconomic Status, Charlene Nielsen, Carl Amrhein, Prakesh S Shah, Khalid Aziz, Alvaro R Osornio-Vargas 2019 University of Alberta

Spatiotemporal Patterns Of Small For Gestational Age And Low Birth Weight Births And Associations With Land Use And Socioeconomic Status, Charlene Nielsen, Carl Amrhein, Prakesh S Shah, Khalid Aziz, Alvaro R Osornio-Vargas

Carl Amrhein

In addition to small for gestational age (SGA) and low birth weight at term (LBWT), critically ill cases of SGA/LBWT are significant events from outcomes and economic perspectives that require further understanding of risk factors. We aimed to assess the spatiotemporal distribution of locations where there were consistently higher numbers of critically ill SGA/LBWT (hot spots) in comparison with all SGA/LBWT and all births. We focused on Edmonton (2008-2010) and Calgary (2006-2010), Alberta, and used a geographical information system to apply emerging hot spot analysis, as a new approach for understanding SGA, LBWT, and the critically ill ...


Environmentally Responsible Land Use, Spring/Summer 2010, Issue 22, 2019 University of Louisville

Environmentally Responsible Land Use, Spring/Summer 2010, Issue 22

Sustain Magazine

No abstract provided.


Sustainable Communities, Fall/Winter 2010, Issue 21, 2019 University of Louisville

Sustainable Communities, Fall/Winter 2010, Issue 21

Sustain Magazine

No abstract provided.


Sustainable Building, Spring/Summer 2009, Issue 20, 2019 University of Louisville

Sustainable Building, Spring/Summer 2009, Issue 20

Sustain Magazine

No abstract provided.


Environmental History, Fall/Winter 2009, Issue 19, 2019 University of Louisville

Environmental History, Fall/Winter 2009, Issue 19

Sustain Magazine

No abstract provided.


Student Research, Spring/Summer 2008, Issue 18, 2019 University of Louisville

Student Research, Spring/Summer 2008, Issue 18

Sustain Magazine

No abstract provided.


Evolving Pollution Prevention, Fall/Winter 2008, Issue 17, 2019 University of Louisville

Evolving Pollution Prevention, Fall/Winter 2008, Issue 17

Sustain Magazine

No abstract provided.


Climate Change, Spring/Summer 2007, Issue 16, 2019 University of Louisville

Climate Change, Spring/Summer 2007, Issue 16

Sustain Magazine

No abstract provided.


Our Energy Future, Fall/Winter 2007, Issue 15, 2019 University of Louisville

Our Energy Future, Fall/Winter 2007, Issue 15

Sustain Magazine

No abstract provided.


Land Conservation, Spring/Summer 2006, Issue 14, 2019 University of Louisville

Land Conservation, Spring/Summer 2006, Issue 14

Sustain Magazine

No abstract provided.


Pollution And Heart Disease, Fall/Winter 2006, Issue 13, 2019 University of Louisville

Pollution And Heart Disease, Fall/Winter 2006, Issue 13

Sustain Magazine

No abstract provided.


Green Cities, Spring/Summer 2005, Issue 12, 2019 University of Louisville

Green Cities, Spring/Summer 2005, Issue 12

Sustain Magazine

No abstract provided.


Global Sustainability, Fall/Winter 2005, Issue 11, 2019 University of Louisville

Global Sustainability, Fall/Winter 2005, Issue 11

Sustain Magazine

No abstract provided.


Environmental Justice, Spring/Summer 2004, Issue 10, 2019 University of Louisville

Environmental Justice, Spring/Summer 2004, Issue 10

Sustain Magazine

No abstract provided.


Kentucky's Environmental Future, Fall/Winter 2004, Issue 9, 2019 University of Louisville

Kentucky's Environmental Future, Fall/Winter 2004, Issue 9

Sustain Magazine

No abstract provided.


Urban Ecology, Spring/Summer 2003, Issue 8, 2019 University of Louisville

Urban Ecology, Spring/Summer 2003, Issue 8

Sustain Magazine

No abstract provided.


Urban Regeneration, Fall/Winter 2003, Issue 7, 2019 University of Louisville

Urban Regeneration, Fall/Winter 2003, Issue 7

Sustain Magazine

No abstract provided.


Urban Air Quality, Spring/Summer 2002, Issue 6, 2019 University of Louisville

Urban Air Quality, Spring/Summer 2002, Issue 6

Sustain Magazine

No abstract provided.


Sustainability Of Industrialized Agriculture, Fall/Winter 2002, Issue 5, 2019 University of Louisville

Sustainability Of Industrialized Agriculture, Fall/Winter 2002, Issue 5

Sustain Magazine

No abstract provided.


Digital Commons powered by bepress