Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Political Science Commons

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Articles 1 - 11 of 11

Full-Text Articles in Political Science

Winning The Story War: Strategic Communication And The Conflict In Afghanistan, George Dimitriu Jun 2012

Winning The Story War: Strategic Communication And The Conflict In Afghanistan, George Dimitriu

George Dimitriu

In conflicts of the information age success in the application of force depends less on the outcome of tactical operations on the battlefields but more on how the war's purpose, course and conduct is viewed by public opinion at home as well as within the theatre of operations. Therefore western allies in Iraq and Afghanistan are not only involved in a physical struggle but also in a struggle over perceptions, for no long-term engagement of troops is possible without support from home, nor can a counterinsurgency succeed without the support of the local population. While the ability to exert ...


Operationele Ontwikkeling Van De Nederlandse Special Operations Forces, 2005-2010, George Dimitriu, Gijs Tuinman, Martijn Van Der Vorm Mar 2012

Operationele Ontwikkeling Van De Nederlandse Special Operations Forces, 2005-2010, George Dimitriu, Gijs Tuinman, Martijn Van Der Vorm

George Dimitriu

Between 2005 and 2010 Dutch Special Operations Forces (SOF) carried out three mission in Afghanistan. The authors describe these missions in which both Army SOF and Marine SOF took part. They describe SOF and analyze the planning and execution of SOF missions. Further, they discuss the insights and developments that resulted from these experiences. By doing this, they not only clarify but also explain recent developments in the Dutch SOF realm. The lessons learned and best practices identified are a sound foundation for the future of Dutch SOF. (article in Dutch).


Ondervraging Van Irakese En Afghaanse Insurgents: De Nederlandse Ervaringen, George Dimitriu Nov 2011

Ondervraging Van Irakese En Afghaanse Insurgents: De Nederlandse Ervaringen, George Dimitriu

George Dimitriu

Gedurende de afgelopen jaren is de Nederlandse Krijgsmacht een aantal jaren actief geweest in Irak en Afghanistan waarbij honderden mensen gevangen zijn genomen en zijn ondervraagd. In tegenstelling tot veel andere landen die ook in Irak en Afghanistan actief zijn of waren, zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Spanje en Canada, is Nederland tot op heden gevrijwaard gebleven van een groot martelschandaal of een binnenlandse discussie. Afgezien van een incident in 2006 toen krantenkoppen Nederlanders betichtten van marteling tijdens de missie in Irak, is er maar weinig voorgevallen. Bovendien luwde de ophef over het vermeende martelincident in Irak al snel. Hoe ...


De Missie In Uruzgan Als Strategisch Narratief, George Dimitriu, Beatrice De Graaf Nov 2011

De Missie In Uruzgan Als Strategisch Narratief, George Dimitriu, Beatrice De Graaf

George Dimitriu

In dit artikel willen we stilstaan bij het belang van maatschappelijk draagvlak in westerse democratieën voor langdurige missies, waarbij de primaire landsbelangen niet direct op het spel staan en waarbij de noodzaak tot oorlogsvoering niet buiten kijf staat. We nemen de ISAF-evaluatie als uitgangspunt, maar willen het punt uitwerken dat in deze evaluatie buiten beschouwing is gelaten: de relatie tussen troepeninzet voor missies en het maatschappelijke draagvlak. Die relatie krijgt vorm in publieke en politieke debatten, in lobby's en stemmingen in de Kamer. Er is inmiddels een rijk onderzoeksveld ontstaan rond vraagstukken van maatschappelijk draagvlak, publieke opinie en oorlogsvoering ...


Strategische Communicatie In Afghanistan: Alles Draait Om Perceptie, George Dimitriu Oct 2011

Strategische Communicatie In Afghanistan: Alles Draait Om Perceptie, George Dimitriu

George Dimitriu

Tijdens conflicten is beïnvloeding van de verschillende relevante doelgroepen – tegenstanders, de lokale bevolking en het eigen thuisfront – altijd al van doorslaggevend belang geweest. Maar door de geglobaliseerde nieuwe vormen van media dat heeft geleid tot ongekende beïnvloedings-mogelijkheden, de verwevenheid van target audiences en de communicatiesuccessen van terroristen is het belang van de ideologische strijd vandaag de dag enorm toegenomen. De westerse bondgenoten zijn in Afghanistan niet alleen in een fysieke strijd verwikkeld maar ook in een strijd om percepties. Zonder draagvlak van het thuisfront is langdurige inzet van troepen immers niet mogelijk en zonder steun van de lokale bevolking zal ...


The Dutch Counterinsurgency Approach: Political And Military Lessons, George Dimitriu, Beatrice De Graaf Jul 2011

The Dutch Counterinsurgency Approach: Political And Military Lessons, George Dimitriu, Beatrice De Graaf

George Dimitriu

In the past, military defeat has led to resignations of Ministers of Defence. But in February 2010, it was the first time that a ruling party in the Netherlands, the social democrat party (Partij van de Arbeid, PvdA), brought down the coalition government, as a protest against extending a military mission. This historical moment even inspired the Taliban to congratulate the social democrats: ‘We congratulate the Dutch for this courageous and independent decision,’ said Taliban spokesman Qari Yusuf Ahmadi. The Taliban expressed the hope that other countries would follow the Dutch example. After four years of intensive commitment to the ...


‘Holding’ For Companies And Platoons In Counterinsurgency, George Dimitriu Mar 2011

‘Holding’ For Companies And Platoons In Counterinsurgency, George Dimitriu

George Dimitriu

In August 2010, the Dutch redeployed their forces after being active in Afghanistan for four years, aiding and abetting ISAF with around 2000 troops each rotation. Initially, the contribution after August had been discussed fiercely, but the collapse of the Netherlands’ coalition government in February 2010 meant also the end of the discussion about prolongation of the mission of Task Force Uruzgan; the withdrawal of troops is definite and more or less completed by the time of writing. In a recently published article about the performance of the Dutch forces in Uruzgan, which I wrote together with Dr. B.A ...


Inlichtingenondersteuning In Het Kader Van Bevordering En Handhaving Van De Internationale Rechtsorde, George Dimitriu Nov 2010

Inlichtingenondersteuning In Het Kader Van Bevordering En Handhaving Van De Internationale Rechtsorde, George Dimitriu

George Dimitriu

De auteurs beschrijven de ontwikkeling van de rol van inlichtingen bij militaire operaties in de periode 1992 - 2010.


The Dutch Coin Approach: Three Years In Uruzgan, 2006-2009, George Dimitriu, Beatrice De Graaf Sep 2010

The Dutch Coin Approach: Three Years In Uruzgan, 2006-2009, George Dimitriu, Beatrice De Graaf

George Dimitriu

Rarely has a military commitment led to such intense discussion in the Netherlands as the Task Force Uruzgan (TFU) mission in Afghanistan. In February 2010, the Netherlands' coalition government even collapsed after the two largest parties failed to agree on the withdrawal of Dutch troops from Afghanistan later this year. This article deals first of all with the difficult discussion over the Afghanistan mission of the TFU. The authors then subject three ISAF operations to close scrutiny. The authors provide some suggestions to help understand better this pivotal point in the execution of the whole operation and thus give a ...


De Nederlandse Coin Aanpak: Drie Jaar Uruzgan 2006-2009, George Dimitriu, Beatrice De Graaf Nov 2009

De Nederlandse Coin Aanpak: Drie Jaar Uruzgan 2006-2009, George Dimitriu, Beatrice De Graaf

George Dimitriu

Zelden leidde militaire inzet tot zo veel discussie als de missie Task Force Uruzgan (TFU) in Afghanistan. Wat doen de Nederlandse troepen precies in Uruzgan? En hoe hebben ze de strategie de afgelopen twee jaar op het tactische en operationele niveau uitgewerkt en toegepast? Dit artikel behandelt de moeizame discussie over de missie van TFU. Vervolgens nemen de auteurs drie ISAF-operaties onder de loep. De meest complexe en cruciale fase van dergelijke operaties “de fase van consolidatie (hold)“ komt uitvoerig aan de orde. De auteurs bieden een kader om deze schakel in de uitvoering beter te begrijpen. Ze geven zo ...


Ongeoorloofde Pressiemiddelen Tijdens Ondervraging In Extreme Situaties: Moraliteit, Effectiviteit En Efficiëntie, George Dimitriu May 2009

Ongeoorloofde Pressiemiddelen Tijdens Ondervraging In Extreme Situaties: Moraliteit, Effectiviteit En Efficiëntie, George Dimitriu

George Dimitriu

The paper is about the question whether alleged terrorists or insurgents in certain circumstances should be tortured. Does it yield any results? Is it effective? Paper in Dutch.

In veel landen, waaronder ook westerse, worden pressiemiddelen gebruikt bij ondervragingen vangevangenen. Sinds de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten en de ‘War on Terror’is de discussie over het toepassen van pressiemiddelen weer actueel. Ernstige schendingen van mensen-rechten door Amerikaanse militairen op Guantanamo Bay kwamen aan het licht. Wat zijn de morele argumenten om ongeoorloofde pressiemiddelen toe te staan dan wel te verbieden? Welke juridische kaders zijn er ...