Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Other Economics Commons

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Articles 1 - 14 of 14

Full-Text Articles in Other Economics

Wat Is Coöperatief Ondernemen?, Lieve Jacobs, Wim Van Opstal Jan 2013

Wat Is Coöperatief Ondernemen?, Lieve Jacobs, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

De discussie van wat een echte coöperatie is en hoort te zijn, is haast zo oud als de coöperatieve beweging zelf en lijkt soms wel op de zoektocht naar de heilige graal. Toch beschikt de internationale coöperatieve beweging, vertegenwoordigd door de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA), over een referentiekader met een gemeenschappelijke definitie, principes en waarden. Dit referentiekader is zelf het compromis tussen vele verschillende visies en stromingen binnen het coöperatieve denken. Net daarom is het verstandig om dit eerder als een kompas in plaats van als een keurslijf te beschouwen. In deze bijdrage illustreren we de praktische grondslagen en gevolgen ...


Coöperaties In België. Top 100 Van De Grootste Belgische Coöperatieve Vennootschappen In 2011, Wim Van Opstal Jan 2013

Coöperaties In België. Top 100 Van De Grootste Belgische Coöperatieve Vennootschappen In 2011, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

In deze publicatie presenteren we de top 100 van de grootste Belgische coöperatieve vennootschappen in 2011. We bespreken de grootste coöperaties volgens hun economische activiteit en geven zo een venster op de rijke diversiteit aan coöperatieve initiatieven in ons land.


Coöperaties In België. Profielschets 2005-2010, Wim Van Opstal Jan 2012

Coöperaties In België. Profielschets 2005-2010, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

Coöperaties kennen de jongste jaren een groeiende aandacht binnen de academische wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld en het beleid. Coöperaties worden tijdens een groeiend aantal studiedagen gewikt en gewogen als mogelijk instrument voor diverse uitdagingen die we vandaag kennen op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Cijfers over coöperaties in ons land zijn echter schaars. In deze publicatie presenteren we een profielschets van de coöperatieve vennootschappen in België met daarin enkele kerngegevens die de lezer wegwijs maken in het Belgische coöperatieve landschap. We bestrijken daarmee de periode 2005-2010 en baseren ons hiervoor op administratieve gegevens, afkomstig uit de Balanscentrale van ...


Les Co-Opératives En Belgique. Profil 2005-2010, Wim Van Opstal Jan 2012

Les Co-Opératives En Belgique. Profil 2005-2010, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

Cette publication présente le profil des sociétés coopératives en Belgique, principaux chiffres à la clef, afin de faire découvrir au lecteur le paysage coopératif en Belgique. La période concernée est 2005-2010 et nous nous basons sur les données fournies par la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique (BNB), la Banque- Carrefour des entreprises (BCE) et l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS). Grâce à la collaboration du Département Emploi et Economie Sociale du gouvernement flamand, ces données ont pu être obtenues auprès de la cellule de coordination Vlaams e-Government (CORVE), qui rassemble les données dans la Verrijkte ...


Coöperaties In Zorg. Een Verkenning Van Vraagstukken En Goede Praktijken In Binnen- En Buitenland, Wim Van Opstal May 2011

Coöperaties In Zorg. Een Verkenning Van Vraagstukken En Goede Praktijken In Binnen- En Buitenland, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

Reeds meer dan twee eeuwen worden coöperaties opgericht om de levensstandaard van arbeiders en boeren te verbeteren. Hoewel de coöperatie in Vlaanderen al enkele decennia aan zichtbaarheid moest inboeten, begint men de laatste jaren ook bij ons de coöperatie opnieuw te ontdekken als instrument voor het combineren van een economische activiteit met sociale doelstellingen. Ook, en misschien zelfs vooral, binnen de social profitsector doen zich tal van interessante ontwikkelingen op dat vlak voor. De social profitsector, en de zorgsector in het bijzonder, wordt anno 2011 immers geconfronteerd met de dubbele uitdaging van toenemende maatschappelijke noden in een context van een ...


De Coöperatie, Organisatievorm Uit Het Verleden Voor Onze Samenleving Van Morgen?, Wim Van Opstal Jan 2010

De Coöperatie, Organisatievorm Uit Het Verleden Voor Onze Samenleving Van Morgen?, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

De financieel-economische crisis heeft het debat over de wijze waarop we onze economie moeten organiseren opnieuw aangewakkerd. Brede lagen van de bevolking, het maatschappelijk middenveld en zelfs de politieke klasse gingen op zoek naar alternatieven voor ons economisch bestel. Eén van deze alternatieven is de coöperatie. Het loont daarom eens de moeite om te kijken in welke domeinen men deze organisatievorm (her)ontdekt heeft en of de coöperatie daadwerkelijk een alternatief kan vormen voor bepaalde sociale en economische problemen.


Naar Een Monitor Voor De Sociale Economie In Vlaanderen, Wim Van Opstal, Eva Deraedt Jan 2010

Naar Een Monitor Voor De Sociale Economie In Vlaanderen, Wim Van Opstal, Eva Deraedt

Wim Van Opstal

In de loop van 2009 werd aan het HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KULeuven) in de schoot van het Steunpunt Werk en Sociale Economie een monitor voor de sociale inschakelingseconomie opgesteld (Deraedt & Van Opstal, 2009a, b). Het ontwerp van deze monitor volgt daarbij de conceptualisering van de sociale economie, zoals eerder uitgewerkt in een technisch voorrapport door Gijselinckx & Van den Broeck (2008). Bij de uitdraai van de monitor werden verschillende administratieve databanken aan elkaar gekoppeld, wat ons toelaat een profielschets van de sector op te stellen op ondernemingsniveau en op het niveau van haar doelgroepmedewerkers. Daarnaast werd ook een ...


Armoede Te Huur. Ervaringsdeskundigheid Op Een Schoteltje., Birgit Goris, Wim Van Opstal Jan 2010

Armoede Te Huur. Ervaringsdeskundigheid Op Een Schoteltje., Birgit Goris, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

Het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, loopt op haar laatste benen. Het Belgische motto luidde: ‘De strijd tegen armoede is een zaak van iedereen’. Een uitspraak die wijst op de noodzaak van een brede maatschappelijke inzet en betrokkenheid van het beleid, de hulp- en dienstverlening, armen en niet-armen. Cijfers en onderzoek tonen aan dat één persoon op zeven in België onder de armoedegrens leeft, ondanks het vangnet van onze sociale bijstand en sociale zekerheid. Al verbergt het zich nog zo goed, armoede is ook in ons land een reëel probleem. De aanpak van dit probleem ...


Werken Met En Voor Mensen In Kansarmoede. Een Evaluatie Van Het Project Tao Limburg, Birgit Goris, Ann Moreels, Wim Van Opstal Jan 2010

Werken Met En Voor Mensen In Kansarmoede. Een Evaluatie Van Het Project Tao Limburg, Birgit Goris, Ann Moreels, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

Dit onderzoeksrapport is het resultaat van een evaluatie van het project ‘TAO – Team voor Advies en Ondersteuning’ in Limburg, dat in een eerste projectjaar liep van september 2009 tot mei 2010. De evaluatie vond plaats in de periode december 2009 tot juni 2010. Het doel van de evaluatie is het grondig onderzoeken van de specificiteit van het huidige project (een pool van opgeleide ervaringsdeskundigen); de meerwaarde voor het werkveld (i.c. toegankelijkheid en kwaliteit van voornamelijk de sociale hulp- en dienstverlening) en de doelgroep van mensen in kansarmoede; de efficiëntie en de effectiviteit van de organisatie (op vlak van personeelsbezetting ...


Enabling Environments For Social Enterprise Development. Analytical Framework And International Exploratory Study Of Good Practices, Raf Peels, Caroline Gijselinckx, Wim Van Opstal, Li Zhao Jan 2009

Enabling Environments For Social Enterprise Development. Analytical Framework And International Exploratory Study Of Good Practices, Raf Peels, Caroline Gijselinckx, Wim Van Opstal, Li Zhao

Wim Van Opstal

The ILO Social Enterprise Development Targeting Unemployed Youth in South Africa (SETYSA) project seeks to promote social enterprise development in South Africa by supporting progress towards a conducive enabling environment and the development of appropriate business development service (BDS) products for potential social entrepreneurs, with a particular focus on young entrepreneurs. The ultimate objective of the project is to encourage the creation of employment opportunities within social enterprises, as well as the social value delivered by the goods and services they produce.

This report presents a selection of policy measures that governments worldwide are taking to create a supportive environment ...


Een Monitor Voor De Sociale Inschakelingseconomie In Vlaanderen. Methodologierapport., Eva Deraedt, Wim Van Opstal Jan 2009

Een Monitor Voor De Sociale Inschakelingseconomie In Vlaanderen. Methodologierapport., Eva Deraedt, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

Dit rapport beschrijft de gehanteerde methodologie bij het opstellen van een monitoringinstrument dat ontwikkeld werd om de sociale inschakelingseconomie in Vlaanderen in kaart te brengen (Deraedt & Van Opstal, 2009). De ontwikkeling van dit instrument vond plaats aan het HIVA (K.U.Leuven), kadert in de onderzoekswerkzaamheden van het Steunpunt Werk en Sociale Economie en werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse administratie. De opdracht bestond erin bestaande databanken maximaal te valoriseren om zo het veelkleurige pallet van de sociale inschakelingseconomie in kaart te brengen. Het uiteindelijke resultaat levert ons de nodige indicatoren op om een profielschets te kunnen maken van ...


Een Monitor Voor De Sociale Inschakelingseconomie In Vlaanderen. Resultatenrapport., Eva Deraedt, Wim Van Opstal Jan 2009

Een Monitor Voor De Sociale Inschakelingseconomie In Vlaanderen. Resultatenrapport., Eva Deraedt, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

Dit rapport toont de resultaten van een monitoring- instrument dat ontwikkeld werd om de sociale inschakelingseconomie in Vlaanderen in kaart te brengen. De ontwikkeling van dit instrument vond plaats aan het HIVA (K.U.Leuven), kadert in de onderzoekswerkzaamheden van het Steunpunt Werk en Sociale Economie en werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse administratie. De opdracht bestond erin bestaande databanken maximaal te valoriseren om zo het veelkleurige pallet van de sociale inschakelingseconomie in kaart te brengen.

Het uiteindelijke resultaat levert ons de nodige indicatoren op om een profielschets te kunnen maken van de ondernemingen die actief zijn in de ...


De Evoluerende Marktpositie Van Beschutte Werkplaatsen In Vlaanderen: Uitdagingen En Knelpunten, Wim Van Opstal, Jozef Pacolet Jan 2008

De Evoluerende Marktpositie Van Beschutte Werkplaatsen In Vlaanderen: Uitdagingen En Knelpunten, Wim Van Opstal, Jozef Pacolet

Wim Van Opstal

Beschutte werkplaatsen hebben als grootste speler in de sociale inschakelingseconomie goed weten door te dringen in onze economie. Dit brengt echter ook de confrontatie met alle uitdagingen van een competitieve economische omgeving met zich mee. Het HIVA voerde een onderzoek uit naar de uitdagingen waarmee de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen geconfronteerd worden vanuit hun evoluerende marktpositie. Daarnaast belicht deze studie de knelpunten vanuit de interne organisatie van beschutte werkplaatsen om het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdagingen. De vitaliteit van de beschutte werkplaatsen aan de ene kant en de kwetsbaarheid ervan aan de andere kant, is het genuanceerde beeld ...


Coöperaties In De Social Profit? Een Verkenning., Wim Van Opstal Jan 2008

Coöperaties In De Social Profit? Een Verkenning., Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

Het is ondertussen meer dan 150 jaar geleden dat de eerste coöperaties werden opgericht om de levensstandaard van arbeiders en boeren te verbeteren. De jongste jaren begint men de coöperatie echter opnieuw te ontdekken als instrument om economische activiteiten te combineren met sociale doelstellingen. In deze bijdrage belichten we de rol die coöperaties spelen binnen het activiteitenspectrum van de social profit in een internationaal kader en staan we stil bij de vraag of dit ook voor Vlaanderen een interessant alternatief kan bieden.