Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Macroeconomics Commons

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Articles 1 - 3 of 3

Full-Text Articles in Macroeconomics

Konwergencja Bezrobocia W Polsce W Latach 1999-2006, Joanna Tyrowicz Jan 2007

Konwergencja Bezrobocia W Polsce W Latach 1999-2006, Joanna Tyrowicz

Joanna Tyrowicz

W artykule analizie poddana została dynamika stóp bezrobocia na poziomie powiatów w Polsce w latach 1999-2006. Wykorzystano miesięczne dane rejestrowe. Celem badania jest zweryfikowanie, do jakiego stopnia zachodzą procesy konwergencji regionalnych stóp bezrobocia. Zbadana została zarówno konwergencja typu beta, czyli zależność między dynamiką stopy bezrobocia a jej poziomem wyjściowym, jak i konwergencja typu sigma polegająca na analizie dyspersji rozkładu i jej zmian w czasie. Zastosowane zostały również metody pozwalające zbadać dynamikę pełnego rozkładu analizowanej zmiennej – macierze przejścia oraz nieparametryczna metoda estymacji jądrowej. Macierze przejścia pozwalają określić prawdopodobieństwo z jakim w powiatach stopa bezrobocia utrzyma się na stałym poziomie, wzrośnie lub ...


Optimality And Synchronicity - Where Do We Stand? Oca Theory And Its Empirical Application For Emu, Joanna Tyrowicz Jan 2007

Optimality And Synchronicity - Where Do We Stand? Oca Theory And Its Empirical Application For Emu, Joanna Tyrowicz

Joanna Tyrowicz

Should Poland join EMU? The answer to this question has already been determined by both economists and politicians - by joining EU Poland has agreed to eventually join EMU, which barely any serious economists find to be harmful to our economy. However, the moment of joining the currency union has not been determined and its choice is largely left to the decision of Polish policy makers. Obviously, there are some costs to entering the currency union, as well as some benefits. However, since both the process of accessing and the very participation in the EMU are dynamic in nature, the path ...


Podmioty Ekonomii Społecznej A Perspektywy Rozwojowe Polski 2007-2013, Joanna Tyrowicz Jan 2007

Podmioty Ekonomii Społecznej A Perspektywy Rozwojowe Polski 2007-2013, Joanna Tyrowicz

Joanna Tyrowicz

No abstract provided.