Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Chinese Studies Commons

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Articles 1 - 30 of 247

Full-Text Articles in Chinese Studies

論隋末唐初所謂「山東豪傑」, Yinke Chen Jan 1952

論隋末唐初所謂「山東豪傑」, Yinke Chen

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


楊孚與楊子宅, Y. C. Sinn Jan 1952

楊孚與楊子宅, Y. C. Sinn

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


淳化袐閣法帖考, K. Yung Jan 1952

淳化袐閣法帖考, K. Yung

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


明代一條鞭法年表, Fangzhong Liang Jan 1952

明代一條鞭法年表, Fangzhong Liang

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


皮日休的生平及其著作, Liankuan Zhou Jan 1952

皮日休的生平及其著作, Liankuan Zhou

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


「資本論中的王茂蔭」問題, Bian Tan Jan 1952

「資本論中的王茂蔭」問題, Bian Tan

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


論唐高祖稱臣於突厥事, Yinke Chen Jan 1951

論唐高祖稱臣於突厥事, Yinke Chen

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


潭帖考, Zhijun Lin Jan 1951

潭帖考, Zhijun Lin

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


唐高駢鎮淮事蹟考, Liankuan Zhou Jan 1951

唐高駢鎮淮事蹟考, Liankuan Zhou

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


詩疊詠譜, Ching Chih Li Jan 1951

詩疊詠譜, Ching Chih Li

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


洛神賦說, Zhiyue Zhang Jan 1951

洛神賦說, Zhiyue Zhang

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


納蘇語中漢語借詞研究 (兼論漢語借詞與漢文化的傳播), Huanian Gao Jan 1951

納蘇語中漢語借詞研究 (兼論漢語借詞與漢文化的傳播), Huanian Gao

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


新識字之由來, Shuda Yang Jan 1951

新識字之由來, Shuda Yang

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


海南島白沙黎語初探, Li Wang, Xun Qian Jan 1951

海南島白沙黎語初探, Li Wang, Xun Qian

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


彝鉻中之本字, Shuda Yang Jan 1951

彝鉻中之本字, Shuda Yang

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


易知由單的研究, Fangzhong Liang Jan 1951

易知由單的研究, Fangzhong Liang

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


白香山琵琶引箋證, Yinke Chen Jan 1950

白香山琵琶引箋證, Yinke Chen

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


元微之古題樂府箋證, Yinke Chen Jan 1950

元微之古題樂府箋證, Yinke Chen

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


秦婦吟校箋舊稿補正, Yinke Chen Jan 1950

秦婦吟校箋舊稿補正, Yinke Chen

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


古爵名無定稱說, Shuda Yang Jan 1950

古爵名無定稱說, Shuda Yang

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


積微居彝器銘文說, Shuda Yang Jan 1950

積微居彝器銘文說, Shuda Yang

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


珠江三角洲方音總論, Li Wang, Songsheng Qian Jan 1950

珠江三角洲方音總論, Li Wang, Songsheng Qian

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


台山方音, Li Wang, Songsheng Qian Jan 1950

台山方音, Li Wang, Songsheng Qian

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


釋春, Shuda Yang Jan 1950

釋春, Shuda Yang

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

甲骨文有春字,省形作屮,繁文作春或春,葉玉森釋為春,其說云:此字之上多冠以今字,依卜辭「今月」「今日」辭例,今下一字當紀時,字象方春之木,枝條抽發,阿儺無力之狀,下从日,即日,為紀時標幟。紬釋其義,當為春字,說文,萅,推也。从艸,从日,屯聲。卜辭省作木,再省作屮,似許書屮字,狀艸木初生,仍春象也。


六祖壇經考証, Liankuan Zhou Jan 1950

六祖壇經考証, Liankuan Zhou

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


明代黃冊考, Fangzhong Liang Jan 1950

明代黃冊考, Fangzhong Liang

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


中國書裝源流, Kengfu Zhang Jan 1950

中國書裝源流, Kengfu Zhang

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


天文家李明徹與潄珠岡, Y. C. Sinn Jan 1950

天文家李明徹與潄珠岡, Y. C. Sinn

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


彝銘中所見之古人, Shuda Yang Jan 1950

彝銘中所見之古人, Shuda Yang

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.


論列朝詩集與明詩綜, K. Yung Jan 1950

論列朝詩集與明詩綜, K. Yung

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

No abstract provided.